Voorwaarden, privacy en AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is de nieuwe privacywetgeving, een opvolger van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe wet geldt vanaf dat moment in de gehele Europese Unie. NORISK Software hecht veel waarde aan privacy en transparantie, daarom willen wij u graag op de hoogte stellen van de wijzigingen die wij hebben doorgevoerd om te voldoen aan de AVG.  Op deze pagina vindt u een overzicht van onze Algemene Voorwaarden, verwerkersovereenkomst, Privacy Policy en Disclaimer.

Wat betekent de AVG voor u?

Er is een grote kans dat u via onze dienstverlening persoonsgegevens van anderen verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan een bezoeker die een contactformulier invult op uw website. Wanneer u persoonsgegevens verwerkt dan is het vanuit de AVG verplicht om met NORISK Software een verwerkersovereenkomst te sluiten. Wilt u meer weten over hoe NORISK Software omgaat met de AVG of wat u zelf moet doen, dan hebben we meer informatie voor u. We hebben er in februari reeds een blogpost aan gewijd. Daarnaast zal u uw informatievoorziening op uw website moeten aanpassen. Hier kunnen we u mee helpen.

Verwerkersovereenkomst

Meerdere klanten hebben ons benaderd voor het afsluiten van een separate verwerkersovereenkomst. Om het u en ons gemakkelijk te maken hebben wij een bijlage toegevoegd aan onze algemene voorwaarden waarin duidelijke afspraken staan over dit onderwerp.  Deze verwerkersovereenkomst is als losse PDF te downloaden, maar dus ook na te lezen als addendum in onze algemene voorwaarden. In deze verwerkersovereenkomst spreken we af hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in opdracht van u verwerken. Deze overeenkomst geldt voor al onze klanten en is een onderdeel van de algemene voorwaarden en hoeft u daarom niet ondertekend retour te sturen.

Algemene voorwaarden en privacy policy

Naast de verwerkersovereenkomst hebben we ook onze algemene voorwaarden en onze privacy policy bijgewerkt om te voldoen aan de AVG. Lees onze bijgewerkte algemene voorwaarden, privacy policy en onze verwerkers-overeenkomst goed door, zodat u weet wat er in staat.  U hoeft verder niets te doen, de nieuwe algemene voorwaarden, verwerkersovereenkomst en privacypolicy gaan automatisch in op 25 mei 2018.

Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden kunt u hier lezen en downloaden in PDF-formaat.

Verwerkersovereenkomst
Onze verwerkersovereenkomst kunt u hier lezen en downloaden in PDF-formaat.

Privacy policy
Onze privacy policy kunt u hier lezen en downloaden in PDF-formaat.

Cookie policy
NORISK Software maakt gebruik van cookies. Hier hebben we u bij uw eerste bezoek aan onze website op gewezen. Klik linksonder op het tandwiel voor meer info en uw instellingen.

Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Ondanks deze constante zorg die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als onze website onjuistheden of onvolledigheden vertoond zullen wij alle mogelijke moeite doen om dat zo snel als mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van onze website of van de informatie die middels onze website aan u wordt aangeboden.

×

Hallo!

Klik op één van de beschikbare collega's om direct via WhatsApp te chatten of stuur ons een E-mail op support@norisksoftware.nl

× Makkelijk. Stuur een whatsappje.